Ενώστε τις προσπάθειες στη Νέα Υόρκη για τη διατήρηση, την αναζωογόνηση και την προώθηση των αυτόχθονων γλωσσών – 2019

Ενώστε τις προσπάθειες στη Νέα Υόρκη για τη διατήρηση, την αναζωογόνηση και την προώθηση των αυτόχθονων γλωσσών – 2019

März 18, 2023 0 Von admin

Η UNESCO προωθεί τη διοργάνωση του Διεθνούς Έτους Ιθαγενών Γλωσσών 2019 μαζί με οργανώσεις και εκπροσώπους αυτόχθονων πληθυσμών στη Νέα Υόρκη

Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης

Στις 16 Απριλίου 2018, η UNESCO παρουσίασε το Σχέδιο δράσης(ο σύνδεσμος είναι εξωτερικός) για την οργάνωση των 2019 Διεθνές Έτος Ιθαγενών Γλωσσών (IY2019) στις 17ου σύνοδος του Μόνιμου Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα αυτόχθονα θέματα
UNPFII).

Το Σχέδιο Δράσης χρησιμεύει ως το κατευθυντήριο έγγραφο για τις κοινές προσπάθειες για την προώθηση των αυτόχθονων γλωσσών σε όλο τον κόσμο το 2019 και συμβάλλει στην εφαρμογή της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Αυτόχθονων Ζητημάτων του ΟΗΕ.

Το IY2019 στοχεύει να επιστήσει την προσοχή στην κρίσιμη απώλεια των αυτόχθονων γλωσσών και στην επείγουσα ανάγκη τη διατήρηση, την αναζωογόνηση και την προώθησή τους, καθώς και την αναγκαιότητα λήψης περαιτέρω επειγόντων μέτρων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ελευθερία να εκφράζονται στη δική τους γλώσσα και να επιτρέπουν την ελεύθερη ανταλλαγή γνώσεων αποτελούν βασικά στοιχεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Συμμετοχή στο IY2019

Η κα Irmgarda Kasinskaite, Ειδική Προγράμματος στην UNESCO, ενθάρρυνε τα κράτη μέλη και τους οργανισμούς να συμμετάσχουν μέσω της πολυμερούς συμμετοχής, συγκεκριμένα με τη συμμετοχή στη διευθύνουσα επιτροπή ή στις ad-hoc ομάδες.

ο διοικούσα επιτροπή περιλαμβάνει ένα κράτος μέλος που εκπροσωπεί κάθε περιφέρεια· ηγέτες και εκπροσώπους αυτοχθόνων πληθυσμών, ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, ειδικούς συναδέλφους, ο ειδικός εισηγητής για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών, UNESCO και UNDESA. Ειδικός ad-hoc ομάδες θα παρέχει επίσης συμβουλές για συγκεκριμένες πτυχές του σχεδίου δράσης και θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των άλλων ενδιαφερομένων.

Παράπλευρες εκδηλώσεις UNPFII

Εκτός από την ολομέλεια, η UNESCO φιλοξένησε επίσης μια παράπλευρη εκδήλωση για να συζητηθούν τα πιθανά γεγονότα και δραστηριότητες για το IY2019. Ο στόχος της συνόδου ήταν να μοιραστούν απόψεις σχετικά με το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, να εντοπιστούν βασικοί εταίροι που ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν σε δραστηριότητες και να δημιουργηθεί ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων για τους εορτασμούς του επόμενου έτους.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, μια επιτροπή παρουσίασε τη σημασία και τη σημασία του Διεθνούς Έτους. Συζήτησαν διάφορα προγράμματα για την προώθηση του πολιτισμού και των τεχνών, την υποστήριξή τους στο προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης, τις βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση των αυτόχθονων γλωσσών και την ανάγκη δημιουργίας ικανοτήτων για την αναζωογόνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, πρότειναν επίσης ορισμένες προτάσεις για την εφαρμογή του IY2019:

  • Αύξηση της συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα μέσω προγραμμάτων και επενδύσεων
  • Χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών πλατφορμών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη διάδοση πληροφοριών και την αλληλεπίδραση με τη νεολαία
  • Συνεργασία με οργανισμούς για τη φιλοξενία εργαστηρίων σχετικά με τη σημασία των γλωσσών
  • Ενσωμάτωση της παραδοσιακής γνώσης στα προγράμματα σπουδών στο εκπαιδευτικό σύστημα
  • Παρουσιάζοντας την ιδέα μιας διεθνούς δεκαετίας εκτός από το διεθνές έτος
  • Καθιέρωση μιας διαδικασίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των αυτόχθονων ομάδων.
  • Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων να ανοίξουν τα αρχεία τους και να μοιραστούν πληροφορίες με τις τοπικές κοινωνίες

Ζώνη αυτόχθονων μέσων

Η κα Irmgarda Kasinskaite συμμετείχε σε ζωντανή μετάδοση μέσω Διαδικτύου στη Ζώνη των Ιθαγενών Μέσων που διοργάνωσε το Μόνιμο Φόρουμ. Στη διαδραστική συζήτηση, οι συμμετέχοντες κάλυψαν προσεγγίσεις για τη σημασία του επερχόμενου Διεθνούς Έτους για τις Ιθαγενείς Γλώσσες και έθεσαν ερωτήματα, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων ζητημάτων που διασφαλίζουν την επιβίωση των αυτόχθονων γλωσσών, τη δέσμευση των κυβερνήσεων, τα μακροπρόθεσμα οφέλη του Σχεδίου Δράσης IY2019 και αντίκτυπο και ρόλος της Διευθύνουσας Επιτροπής.

Τόνισαν επίσης τη σημασία της σύνδεσης μεταξύ των γενεών και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της διατήρησης των αυτόχθονων γλωσσών.

Πηγή: UNESCO
https://en.unesco.org/themes/linguistic-diversity-and-multilingualism-internet/news)