Η Επιτροπή Διευκόλυνσης IPC συνεδριάζει στη Ρώμη

Η Επιτροπή Διευκόλυνσης IPC συνεδριάζει στη Ρώμη

März 17, 2023 0 Von admin

Οι τελευταίες μέρες ήταν τόσο εμπνευσμένες! Αμέσως μετά την Επιτροπή Αλιείας του FAO, μεταβήκαμε σε μια άλλη βασική στιγμή για την IPC: τη συνεδρίαση της Επιτροπή Διευκόλυνσης.

Εκπρόσωποι των διαφορετικών τμημάτων της IPC ήρθαν στη Ρώμη για να συζητήσουν πώς να ενισχύσουν και να προωθήσουν την ατζέντα διατροφικής κυριαρχίας. Η συνάντηση επικεντρώθηκε από τη μία πλευρά σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της εσωτερικής λειτουργίας της IPC και τον ρόλο της ως συντονιστή των ΟΚΠ στον χώρο του FAO και των Ηνωμένων Εθνών γενικά, από την άλλη πλευρά στη συζήτηση σχετικά με το πώς να δοθεί περισσότερη εξουσία στο IPC και φανταστείτε τα επόμενα βήματα.

Έχουν προκύψει οι ανάγκες σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των ομάδων εργασίας και των άλλων τομέων της ΔΕΕ και δίνουν οριστική μορφή στην Διαδικασία κατάποσης.

Συναντήσαμε επίσης τη μονάδα συνεργασίας του FAO και τη γραμματεία της δεκαετίας του ΟΗΕ για την οικογενειακή γεωργία, προκειμένου να προωθήσουμε και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένα χώρους συμμετοχής των παραγωγών τροφίμων μικρής κλίμακας στις παγκόσμιες και περιφερειακές δημόσιες πολιτικές, μέσω της ανάπτυξης μιας επίσημης συμφωνίας μεταξύ της IPC και της IPC και FAO.

Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει! Γι‘ αυτό το σχεδιάζουμε ήδη συναντηθούν ξανά παρουσία στις αρχές του 2023.